Sorgbearbetning, Coaching, Medling

Sorgbearbetning

De flesta av oss har obearbetade sorger som vi bär inom oss. En sorg är en förlust av något slag och kan handla om i princip alla slags förluster som vi möter i livet. Några exempel är dödsfall, skilsmässor eller  andra separationer, sjukdom, uppsägning eller förändringar i arbetslivet. Att känna sorg är naturligt när något hänt och kan medföra många känslomässiga och/eller kroppsliga reaktioner. Genom en speciell sorgbearbetningsmetod hjälper jag dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen från dina förluster. Erfarenheterna visar att du kan försonas med det förflutna och känna frid genom metoden samt att du kan få en mer öppen relation till såväl dig själv som till andra och frigöra energi och livslust. Efter ett inledande telefonmöte där du berättar om din sorg och jag mer om metoden träffas vi vid 8 tillfällen där vi arbetar med olika övningar som hjälper dig att förlösa din sorg.1   Kontakta mig för mer information och tidsbokning.

Svenska Institutet för Sorgbearbetning. www.sorg.se

Coaching

Behöver du stanna upp och fundera över nästa steg eller hur du ska komma vidare i livet? Behöver du ändra kurs eller något i din livsföring? Vill du öka ditt självförtroende och bli mer positiv?
Coaching är ett handlingskraftigt och effektivt sätt att komma vidare i livet. Här får du möjlighet att samla dina tankar och se över dina mål. Du får hjälp att klargöra vad du vill, upptäcka dina möjligheter och hitta en framkomlig väg. Metoden är lämplig för alla slags frågeställningar och områden. Coaching kan även göras per telefon eller digitalt.

Medling

Medling är en fredlig metod som kan användas i alla typer av konflikter. Medling tar fasta på människors behov att uttrycka sig och bli lyssnade på i en konflikt liksom människans förmåga till växande och ansvarstagande.

I medling möts parterna i en konflikt tillsammans med en opartisk medlare. Syftet är att få uttrycka sina tankar och känslor kring det som hänt, att bli lyssnad på och kunna få den andra partens perspektiv. Medlarens uppgift är att hjälpa parterna att föra en dialog och att vara samtalsledare. Medlaren kommer inte med förslag till lösningar utan har en mer faciliterande roll. Mötet är helt parternas. Jag erbjuder medling i konflikter i familjen, mellan makar/sambor, grannar eller vänner. Kontakta mig för mer information